Grundejerforening BRINKEN
 

Hvis vintervejret pludselig er over os, er det vigtigt for dig at vide, om det er kommunen, der skal rydde sne og bekæmpe glat føre ud for din bopæl eller virksomhed, eller om du selv har nogen forpligtelser.

Svarene på disse spørgsmål kan du finde i et regulativ, som både omfatter 

  • vintervedligeholdelse og 
  • almindelig renholdelse af veje, stier og pladser.

Med hensyn til vintertrafikken indeholder regulativet blandt andet oplysninger om, 

  • på hvilke veje, stier og pladser, vi foretager snerydning og glatførebekæmpelse
  • i hvilken rækkefølge, vi rydder vejene
  • hvilke forpligtelser grundejerne har
  • oversigt over sanddepoter, hvorfra du må hente sand til glatførebekæmpelse 
  • uddrag af vejlovgivningen
BRINKEN Grundejerforening | www.brinkene.dk | brinkerne@gmail.com
Lav din egen hjemmeside med mono.net